Akademik Programlar
Coğrafya Bölümü
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Matematik Bölümü
Molekuler Biyoloji ve Genetik Bölümü
Mütercim-Tercümanlık Bölümü
Psikoloji Bölümü
Tarih Bölümü
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü