Program Bilgi Paketi
Kazanılan Derece

Bu bölüm, yükseköğretimde Türk Dili ve Edebiyatı alanında 240 AKTS 178  kredilik   sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Türk Dili ve Edebiyatı alanında Lisans derecesine (Bachelor) sahip olunur.

Yeterlilik Düzeyi

Bu bir lisans programıdır.

Programa Kabul Şartları

Üniversitemizin 4 yıllık ve 2 yıllık programlarına kayıt yaptırabilmek için T.C. Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen üniversiteye giriş sınavları sonucunda yeterli puanı almak gerekir. Bununla birlikte, sözü edilen sınavda YGS puan türlerinin herhangi birinden taban ve üzerinde puan almak özel yetenek bölümlerini tercih edebilmek için yeterlidir.

Yakın Doğu Üniversitesine kayıt olmak için istenilen belgeler:

 • Lise diplomasının aslı
 • 12 adet vesikalık fotoğraf
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • İkametgâh belgesi
 • LYS belgesi (internet çıktısı)

Liseyi Yurtdışında Bitiren T.C. Uyruklu Öğrencilerin Kayıt Şartları

Ortaöğrenimini yurt dışında (KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti hariç) tamamlayan ve üniversitemizde öğrenim görmek isteyen öğrencilerin eğitimlerine ara vermeden MEB’den alacakları lise diploması denklik belgesi ile üniversitemize kayıt için başvuruda bulunabilirler.

KKTC Uyruklu Öğrencilerin Kayıt Şartları

Yakın Doğu Üniversitesinde, her yıl yapılan Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavından alınan puanlar göz önünde bulundurularak kontenjan sınırına göre öğrenciler tercih ettikleri bölümlere yerleştirilir. Bu konuya ilişkin geniş bilgi yine Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci İşleri Kayıt Kabul Müdürlüğünden alınabilir.

Kayıt Sırasında İstenilen Belgeler

 • Kimlik Kartı Fotokopisi
 • Lise Diplomasının aslı veya mezuniyet belgesinin aslı
 • 12 adet vesikalık fotoğraf
 • Ön kayıt + dönemlik sosyal etkinlik ücreti alınacaktır.
 • Belirlenen tarihlere kadar kayıt yaptırmayan adayların yerine yedek listedeki adaylar kayıt hakkı kazanır.
Mezuniyet Koşulları ve Kurallar

Öğrencilerin Türk Dili ve Edebiyatı programını tamamlama süresi ortalama olarak 8 dönemdir. Programa ilk kez yerleşen öğrencilerin programı tamamlama süresi 8 dönem iken ikinci üniversite olarak yerleşen ya da DGS ile gelen öğrencilerin programı tamamlama süresi en az 5 dönemdir. Her dönemi zamanında geçebilmek için her öğrencinin dönem sonu not ortalamasının GPA 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekir. Bölümlerde eğitimlerine devam edebilmek için öğrencilerin dönem sonunda en az aşağıdaki dönem sonu not ortalamalarını tutturmaları gerekmektedir.

 1. dönem en az CGPA 1.50
 2. dönem en az CGPA 1.60
 3. dönem en az CGPA 1.70
 4. dönem en az CGPA 1.80
 5. dönemlerde en az CGPA 2.00 takip eden

Yukarıda belirtilen en az genel ortalamadan daha düşük ortalaması olan öğrencilere ‘Akademik Yetersizlik Uyarısı’ verilir. Bu uyarı eğer öğrenci bir sonraki dönem yine gerekli ortalamayı tutturamazsa eğitimine devam etmesine izin verilmeyeceği anlamına gelir. Uyarı alan öğrenciler yeni dönem için istenilen kredinin %60 kadar derslere yazılabilirler. Yeni derslerine ve daha önce alıp FF, U veya W aldıkları derslere ek olarak bu öğrenciler daha önce DC ya da DD aldıkları dersleri de genel ortalamalarını (CGPA) yükseltmek için almak durumundadırlar. Uyarı almış bir öğrenci daha önce DC veya DD aldığı seçmeli bir dersi almak istiyorsa aynı seçmeli dersi veya bölümde o derse eşdeğer başka bir seçmeli dersi alabilir. Bu gibi durumlarda, o ders ‘yeni bir ders’ olarak değerlendirilmez. Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Önceki Öğrenimlerin Tanınması ve Değerlendirilmesi

Yakın Doğu Üniversitesi'nde tam zamanlı öğrenciler bazı derslerden ilgili yönetmelik çerçevesinde muaf tutulabilmektedir. Daha önce başka bir yükseköğretim kurumunda alınan dersin içeriği YDÜ'de verilen dersle eşdeğer ise, ders içeriği değerlendirildikten sonra ilgili fakülte/enstitü onayı ile öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Programın Bilgileri

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Lisans programı 4 yıl, 8 dönemden oluşan bir lisans programıdır. Türkçe Öğretmenliği Bölümü Lisans Programı toplam 62 dersten oluşmaktadır; bu derslerin %50’si alan eğitimi derslerine, %30.64’ü meslek bilgisi derslerine, %20.31’i ise genel kültür derslerine ayrılmıştır. Program 178 kredi 240 AKTS’den oluşmaktadır.

Programın temel amacı 4 yıllık süre ile lisans düzeyinde Türk Dili ve Edebiyatı eğitimi vermektir. Eğitimin dili Türkçedir. Bunun yanında öğrencilerin kendilerini geliştirmeleri açısından uygulamalı derslerde yapılmaktadır. Bu bölümü tercih eden öğrenci, üçüncü yarıyıldan itibaren, seçmeli dersler de alacaklardır.

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünün amacı çağın bilgi toplumuna uygun, bulunduğu çevreye kolaylıkla uyum sağlayabilen, yaratıcı, düşünen, eleştiren, kendini geliştirebilen ve düşüncelerini ifade edebilen, bireyleri yetiştirebilecek düzey ve kapasitede öğretmen/eğitimciler ve bu öğretmen/eğitimcilerin yetişmesine katkıda bulunacak olan bireyler yetiştirmektir.

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünün vizyonu ise evrensel değer ve kalite anlayışı ile eğitim veren, bilimsel araştırma ve yayınları ile önde gelen, ayrıca mezun ettiği öğrencileri ile Türk Dili ve Edebiyatının eğitim ve öğretimine hizmet verecek nitelikli elemanlar yetiştiren bir bölüm olarak tanınmaktır.

Türk Dili ve Edebiyatı alanında öğrenciler, ilköğretim ve ortaöğretim okullarında staj yaparlar. Öğrenciler eğitim ve öğretim yoluyla edindikleri bilgi ve becerileri uygulayarak deneyim kazanırlar.

Programdan mezun olan öğrenciler Türk Dili ve Edebiyatı mezunu unvanını alırlar. Mezun olan öğrenciler, Pedagoji eğitimlerini aldıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı’nın KPSS sınavı sonrasında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti devlet okullarında ve özel okullarda Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenliği yapabilme imkânına sahiptirler.   Bununla birlikte Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde bulunan yüksek lisans   programına    devam eden öğrencilerimiz üniversitelerde öğretim elemanı olarak da görev alabilmektedirler.

Öğretim elemanları verdikleri derslerin içerikleri doğrultusunda her ders için uygun değerlendirmeler yaparak, öğrencilerin başarı durumları hakkında karar vermektedirler. Bu değerlendirme yazılı sınav, sunum,   rapor veya proje üzerinden yapılabilir. Bu değerlendirmeler kendi içerisinde farklı ağırlıklarda hesaplanmaktadır.

Program Kazanımları
Ders ve Program Kazanımları İlişkisi
Mezunlar İçin İş Olanakları

Bölümümüzün mezunları, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti devlet okullarında ve özel okullarda Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenliği yapabilme imkânına sahiptirler. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde yüksek lisansa devam eden öğrencilerimiz üniversitelerde öğretim elemanı olarak da görev alabilmektedirler.

Lisansüstü Programlara Erişim

Bu programdan mezun olan öğrenciler lisansüstü programlara başvurabilirler.

Programın Yapısı

Türk Dili ve Edebiyatı lisans programı toplam 240 AKTS kredilik 62 dersten oluşmaktadır.

Ortak zorunlu dersler ve seçmeli dersler hariç her yarıyılda en az 6 ders vardır.

Her programda Türkiye Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen ortak zorunlu dersler ve Üniversite Senatosu tarafından belirlenen diğer ortak dersler bulunur.

 1. sınıfın Güz döneminden itibaren her yarıyılda seçmeli dersler açılır.

Lisans programında en az 13 seçmeli ders bulunmaktadır.

Üniversite Genelinde Verilen Dersler
ÜNİVERSİTE GENELİNDE VERİLEN DERSLER
 

ÜNİVERSİTE ORTAK DERSLERİ

Kampüs OryantasyonuYDÜ'deki kampüs hayatını tanımak için, öğrenciler birinci sınıfın ilk döneminin başında bu derse kaydolurlar.
Kariyer PlanlamasıÖğrenciler, mezuniyet sonrası iş hayatına hazırlanmak için birinci sınıfın ikinci döneminin başında bu derse kayıt olurlar.
Kıbrıs  Tarihi ve Kültürü

 

 

Bu ders öğrenciler tarafından birinci sınıfta alınır ve yerel tarih ve kültürü tanımalarına yardımcı olmayı amaçlar.
 

YÖK TARAFINDAN BELİRLENEN ORTAK ZORUNLU DERSLER

 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I-II

Bu dersler, Yükseköğretim Mevzuatına göre Türkiye'deki tüm ön lisans ve lisans programlarında açılması zorunlu olan derslerdir.
Bilişim TeknolojileriBu ders, öğrencilere temel bilişim teknolojileri ile ilgili yeterlikleri kazandırmak için Türkiye'deki tüm önlisans ve lisans programlarında öngörülmektedir.
Yabancı Dil (İNGİLİZCE) I ve IIBu dersler birinci ve ikinci yarıyılda verilir ve her fakültenin program müfredatına göre yürütülür.
Ders Yapısı ve Krediler Tablosu
Ek Bilgiler
Mezun olabilmek için toplam 240 AKTS kredilik ders alınması gerekmektedir. Türk Dili ve Edebiyatı öğrencileri, toplam 240 AKTS kredisi sağlamak için seçmeli dersleri tamamlamak zorundadır. Aksi takdirde, programdan mezun olma şartlarını yerine getirmiş sayılmayacaktır.

Seçmeli Dersler Hakkında Önemli Bilgi

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencileri mezun olabilmek için 13 seçmeli ders almak zorundadır.

Seçmeli derslerin AKTS kredisi, müfredatta belirtilen kredilere eşit veya daha fazla olmalıdır.

Herhangi bir engelinizden dolayı bu derslere erişim için desteğe ihtiyacınız varsa, lütfen Engelsiz Desten Birimi’ne başvurunuz. İletişim: engelsiz@neu.edu.tr
Sınav Yönergeleri, Değerlendirme ve Notlandırma

YDÜ’de alınan her ders için dersi veren akademik personel tarafından yapılan değerlendirmenin sonucunda öğrencilere aşağıda açıklaması verilen harf notlarından birisi verilir. Her harf notunun karşılığında bir AKTS ağırlığı mevcuttur.

Aşağıdaki tablo harf notları, ağırlıkları ve AKTS denkliği hakkında bilgi vermektedir:

 

NOTHARF NOTUKATSAYI
90-100AA4.0
85-89BA3.5
80-84BB3.0
75-79CB2.5
70-74CC2.0
60-69DC1.5
50-59DD1.0
49-00FF0.0

 

Herhangi bir dersten başarılı sayılabilmek için öğrencilerin 6. düzey (lisans) programlarda en az DD, alması gerekir. Genel ortalamaya dahil edilmeyen dersler için öğrencilerin S (Yeterli) notu alması gerekmektedir.

Bunların yanı sıra, her yerel harf notunun bir de AKTS karşılığı not bulunmaktadır. Bu şekilde kurumlararası hareketlilik desteklenmektedir.

Yukarıdaki tablo, YDÜ bünyesindeki tüm dersler için kullanılmaktadır. Bu harf notlarının dışında aşağıdaki harf notları da öğrenci ders dökümlerine işlenir:

ITamamlanmamış (Incomplete)
SYeterli (Satisfactory Completion)
UYetersiz (Unsatisfactory
PYeterli İlerleme (Successful Progress)
NPYetersiz İlerleme (Not Successful Progress)
EXMuaf (Exempt)
NIDahil Edilmemiş (Not included)
WDersten Çekilmiş (Withdrawal)
NADevamsız (Never Attended)

 

I (Incomplete) notu dersin gereklerini dersi veren akademik personelin kabul edeceği geçerli bir sebepten dolayı ilgili dönemin son tarihine kadar yerine getiremeyen öğrencilere verilir. I notu alan öğrenciler, ilgili dönemin ders notlarının son teslim tarihinden en geç bir hafta sonra tüm eksik yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır. Ancak, bazı istisnai durumlarda bu süre ilgili akademik birim yöneticisi ve yönetim kurulu kararı ile bir sonraki dönemin başlangıç Tarihinden iki hafta öncesine kadar uzatılabilir. Kendisine verilen tarihte yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencilerin I notları otomatik olarak FF veya U notuna dönüşecektir.

S (Satisfactory) notu kredisiz derslerde başarılı olan öğrencilere verilir.

U (Unsatisfactory) notu kredisiz derslerde başarısız olan öğrencilere verilir.

P (Successful Progress) notu genel not ortalamasına dahil olmayan ve yükümlülükleri bir dönemi aşan derslerde ilgili dönem içerisinde beklenen performansı gösterebilen öğrencilere verilir.

NP (Not Successful Progress) notu genel not ortalamasına dahil olmayan ve yükümlülükleri bir dönemi aşan derslerde ilgili dönem içerisinde beklenen performansı gösteremeyen öğrencilere verilir.

EX (Exempt) notu programda ilgili dersten muaf olan öğrencilere verilir.

NI (Not included) notu öğrencilerin almış oldukları ancak genel not ortalamalarına dahil olmayan derslerdeki perfromansları için verilir. Bu notlar öğrencinin not dökümünde belirtilir ancak kayıtlı olduğu program çerçevesinde aldığı derslere dahil edilmez.

W (Withdrawal) notu öğrencinin akademik danışmanının önerisi ve ersi veren akademik personelin izni ile ilgili dönemdeki ders ekleme/bırakma tarihinin ardından ve dönem başlangıcından 10 hafta sonraya kadar dersten çekildiği taktirde verilir. Öğrenci programdaki ilk iki döneminde herhangi bir dersten çekilemez. Ayrıca daha önce herhangi bir dersten W notu alan ve notu ortalamaya katılmayan öğrenciler aynı derslerden tekrar çekilemez. Önlisans programında eğitim gören öğrenciler en fazla iki dersten, lisans programlarında eğitim gören öğrenciler ise en fazla dört dersten çekilebilir. Öğrenci, çekildiği dersin açıldığı ilk dönemde bu dersi tekrar almak zorundadır.

NA (Never Attended) notu belirlenen derse devam koşullarını yerine getirmeyen ve dönem sonu yapılacak değerlendirmelere katılma hakkını kaybeden öğrencilere verilir. NA notu ortalama hesaplamasına katılmaz.

Öğrenci not döküm belgelerinde hem ulusal, hem de AKTS yüklerine denk gelen harf notları gösterilir.

Mezuniyet Koşulları

Bu lisans programından mezun olabilmek için öğrencilerin aşağıdaki koşulları sağlamaları gerekir;

 • En az 240 AKTS ve en az DD/S notu alarak programın müfredatında yer alan tüm derslerden başarılı olmak
 • 00 üzerinden 2.00 Ağırlıklı Genel Not Ortalamasına (CGPA) sahip olmak
 • Zorunlu stajlarını belirli bir süre ve nitelikte tamamlamak.
Program Şekli

Bu tam zamanlı bir programdır.

Program Sorumlusu

Prof.Dr. Esra Karabacak, Türk Dili ve Edebiyatı, Yakın Doğu Üniversitesi

Fen - Edebiyat Fakültesi, Kat: 2  Yakın Doğu Bulvarı, PK:99138 Lefkoşa/KKTC Mersin 10 – Türkiye

E-posta: esra.karabacak@neu.edu.tr

Değerlendirme Anketleri

Mezuniyet Anketi:

Yakın Doğu Üniversitesi

Fen Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Mezun Değerlendirme Anketi

 

 

Sevgili mezunumuz;

 

Bölümümüzün eğitim kalitesini yükseltmek amacıyla, siz değerli mezunlarımızın görüşlerinizden faydalanmak istiyoruz. Aşağıdaki ankette vereceğiniz bilgiler bizlerin eğitim amaç ve çıktılarını; güncelleme, iyileştirme ve daha verimli hȃle getirebilmesi açısından çok önem taşımaktadır.

Değerli katılımınız için şimdiden teşekkür ederiz.

Lütfen aşağıda verilen puanlama sistemini kullanarak lisans eğitiminiz süresince sahip olduğu altyapı açısından Bölümü değerlendiriniz;

 

İD . İlgili değil, gözlemleme olanağı yok/olmadı

 1. 1. Çok zayıf
 2. 2. Zayıf
 3. 3. Orta
 4. İyi
 5. 5. Çok iyi
 Bölümün altyapı açısından değerlendirilmesiİD12345
1Öğretim üyelerinin yeterliliği      
2Araştırma görevlilerinin yeterliliği      
3Öğrenci-öğretim   üyesi   iletişiminin   bölüm   tarafından desteklenmesi      
4Aktif (katılımlı) öğrenmenin bölüm tarafından desteklenmesi      
5Araştırma yönetimi ile ilgili öğretim üyelerinin vurgusu      
6Kütüphanenin yeterliliği      
7Sınıfların teknik yeterliliği      
8Bilgisayarların kalitesi ve yetersizliği

 

      
9Akademik danışmanın etkinliği ve ulaşılabilirliği

 

      

 

 

 

 Bölümün program çıktılarıİD12345
1       
2Çalışma sonuçlarını analiz etme, yorumlama becerisi

 

      
3Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi      
4Mesleki ve etik sorumluluk bilinci      
5Etkin iletişim kurma becerisi      
6Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi      
7Çağdaş mesleki konular ve teknolojik gelişmeler hakkında bilgi sahibi olma      
8Türk Dili ve Edebiyatı  literatürünü takip etme ve etkin kullanma becerisi      

 

 

 Bölümün Öğretim AmaçlarıİD12345
1Öğrencilerin; temel ve uygulamalı bilimci pratiği ve akademik çalışmalarda başarılı olabilmeleri için gereken Temel Türkçe kavramları ile donatılması.      
2Öğrencilerin başarılı bir uygulamalı ve temel bilimci kariyeri için gereken problem çözme becerileri ile donatılması ve bu yetilerin kazandırılması.      
3Öğrencilerin etkili iletişim kurabilen, özellikle yazılı ve sözlü sunumda başarılı, takım çalışması ve disiplinler arası çalışma yapabilen, girişimci ruha sahip, sorumluluk duygusu gelişmiş, yaratıcı, öğrenmeyi bilen, özgüven sahibi, alanlarında rekabet edebilmesi.      
4Yaşam boyu eğitim anlayışıyla, her türlü bilgi kaynağından yararlanarak mesleki ve kişisel gelişimlerini sürdürmeye hazırlanması.      
5Öğrencilerin güncel elektronik, bilgisayar ve yazılım araçlarını etkin olarak kullanabilmesi.      
6Öğrencilerin mesleki ve sosyal etik bilincine sahip olması, etik ilkelere ve çevre bilincine bağlı Türkçe öğretmenleri olarak yetiştirilmesi      

 

 

Memnuniyet anketi:

 

Yakın Doğu Üniversitesi

Fen Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Memnuniyet Anketi

 

Bu anket siz Yakın Doğu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencilerinin memnuniyet durumunun saptanması ve bölümümüzün daha iyiye doğru gelişmesi amacıyla hazırlanmıştır. Bu amaçla sizlerin görüş ve önerilerinize ihtiyaç duyulmaktadır. Ankete vereceğiniz doğru yanıtlar, araştırma bulgularının geçerlilik ve güvenirliğini arttıracaktır.

  Kesinlikle katılıyorumKatılıyorum Fikrim yokKatılmıyorum Kesinlikle Katılmıyorum
1Yönetim öğrencilerin sorun ve önerilerine karşı duyarlıdır.     
2Bölüm idaeri personelinin öğrencilere karşı tutum ve davranışları olumludur.     
3Bölümdeki dersilikler temiz, aydınlatılması iyi ve kapasitesi yeterlidir.     
4Derslerin amaçlarını içeren bir ders planı dönem başında öğrencilere verilmektedir.     
5Dersler, içerikleri ve sunulan notlar güncellenmektedir.     
6Derslerde öğretim teknolojisi araçları etkili olarak (bilgisayar, projeksiyon) kullanılmaktadır.     
7Programda yer alan dersler teorik açıdan yeterlidir.     
8Programda yer alan dersler uygulama açısından yeterlidir.     
9Bölüm içi seçmeli derslerin sayı ve içerikleri yeterlidir.     
10Öğretim elemenları ders saatlerini etkili olarak kullanmaktadır.     
11Ders dışı zamanlarda öğretim elemanlarına ulaşılabilmektedir.     
12Danışmanın bana gerekli zamanı ayırmaktadır ve belirlenen danışmanlık saatlerinde danışmanımla görüşebilirim.     
13Bölüm iş dünyasını tanıması için üniversite, öğrencilere çeşitli olanaklar sağlamaktadır (konuşmacı getirme, staj vs.).     
14Ölçme değerlendirmede öğretim elemanları objektif davranmaktadır.     
15Bölümde gerçekleştirilen akademik faaliyetler konusunda bilgi sahibiyim.     
16Üniversitenin sunduğu yabancı dil ders olanakları ile mezun olana kadar yeterli düzeyde en az bir yabancı dili iyi düzeyde kullanacağımı düşünüyorum.     
17YDÜ’de sunulan sportif ve kültürel faaliyetler yeterlidir.