BİRİNCİ YIL

I.Yarıyıl

KOD Dersin Adı T U K
CR101 Coğrafya’ya Giriş I 3 0 3
CR102 Genel Klimatoloji 3 0 3
CR103 Jeomorfoloji’ye Giriş 3 0 3
CR104 Harita Bilgisi ve Kartografya 2 0 2
CR105 Beşeri Coğrafya 3 0 3
CR106 HidrografyaI(Akarsu ve Göller) 2 0 2
Atatürk İlkeleri ve İnk.Tar.I 2 0 2
TürkçeI 2 0 2
Yabancı Dil I 3 0 3
Toplam Kredi 23

II.Yarıyıl

KOD Dersin Adı T U K
CR111 Coğrafya’ya Giriş II 3 0 3
CR112 Genel Klimatoloji II 3 0 3
CR113 Akarsu Jeomorfolojisi 2 0 2
CR114 Nüfusve Yerleşme 2 0 2
CR115 Genel Fiziki Coğrafya 3 0 3
CR116 Hidrografya II(Denizler ve Okyanuslar) 2 0 2
Atatürk İlkeleri ve İnk. Tar. 2 0 2
TürkçeII 2 0 2
Yabancı Dil II 3 0 3
Toplam Kredi 22

İKİNCİ YIL

III.Yarıyıl

KOD Dersin Adı T U K
CR201 Kıbrıs Fiziki Coğrafyası 2 0 2
CR202 Karst Jeomorfolojisi 2 0 2
CR203 Doğal Kaynaklar 3 0 3
CR204 Asya Coğrafyası 3 0 3
CR205 Bitki Coğrafyası 2 0 2
CR206 Ekoloji ve Çevre Sorunları 2 0 2
CR207 Fiziki Coğrafya Araştırmaları 2 0 2
Bilgisayar I 2 0 2
Yabancı Dil III 3 0 3
Toplam Kredi 21

IV.Yarıyıl

KOD Dersin Adı T U K
CR211 Enerji Kaynakları 3 0 3
CR212 Beşeri Coğrafya Araştırmaları 2 0 2
CR213 Kurak ve Yarı Kurak Bölgeler 2 0 2
CR214 Ortadoğu Coğrafyası 3 0 3
CR215 Kıbrıs Beşeri Coğrafyası 2 0 2
CR216 Toprak Coğrafyası 2 0 2
Bilgisayar II 2 0 2
Yabancı Dil IV 3 0 3
Toplam Kredi 19

ÜÇÜNCÜ YIL

V.Yarıyıl

KOD Dersin Adı T U K
CR301 Türkiye ve Kıbrıs’ın İklimi 2 0 2
CR302 Afrika Coğrafyası 3 0 3
CR303 Turizm Coğrafyası 2 0 2
CR304 Ziraat Coğrafyası 3 0 3
CR305 Arazi Çalışmaları I 3 0 3
CR307 Türkiye Fiziki Coğrafyası 3 0 3
CR308 Coğrafi Bilgi Sistemleri I 2 0 2
CR309 Volkan Jeomorfolojisi 2 0 2
Toplam Kredi 21

VI.Yarıyıl

KOD Dersin Adı T U K
CR311 Coğrafya Bilgi Sistemleri II 2 2 3
CR312 Uygulamalı Klimatoloji 2 2 3
CR313 Siyasi Coğrafya 2 0 2
CR314 Amerika Coğrafyası 3 0 3
CR315 Arazi Çalışmaları II 3 0 3
CR316 Kıyı Jeomorfolojisi 2 0 2
CR317 Yapısal Jeomorfoloji 2 0 2
Toplam Kredi 18

DÖRDÜNCÜ YIL

VII.Yarıyıl

KOD Dersin Adı T U K
CR401 Kent Bilgi Sistemleri I 2 2 3
CR402 Türkiye Beşeri Coğrafyası 3 0 3
CR403 Okyanusya Coğrafyası 3 0 3
CR404 Coğrafya’da Metodoloji 3 0 3
CR405 Harita Analizleri 2 0 2
CR406 Türk Dünyasının Coğrafyası 3 0 3
Toplam Kredi 17

VIII.Yarıyıl

KOD Dersin Adı T U K
CR411 Kent Bilgi Sistemleri II 2 2 3
CR412 Şehir Coğrafyası 3 0 3
CR413 Kıbrıs Siyasi Coğrafyası 3 0 3
CR414 Afetler Coğrafyası 3 0 3
CR415 Jeomorfoloji Tatbikatı 2 0 3
CR416 Avrupa Coğrafyası 3 0 3
CR417 Bitirme Tezi 2 0 2
Toplam Kredi 20

Toplam Kredi:161(ortak zorunlu dersler dahil)