Firudin Muradov

In 1972 Firudin Muradov joined the department of Mathematics and Mechanics of Baku State University and graduated from that university on 1977. From 1977 to 1991 he worked as engineer-programmer at the Computing Centre of Committee of Statistics Azerbaijan Republic. In 1984 he joined the post-graduate of the Institute of Mathematics and Mechanics of National Academy of Sciences of Azerbaijan Republic. In 1989 he defended a Ph.D. thesis on theme “Menger’s algebras of many-placed functions on topological spaces” at the Institute of Mathematics of National Academy of Sciences of Moldova. From 1996 to 1998 he worked as senior teacher at the Department of Mathematics and Mechanics of Baku State University. From 1998 to 1999 he worked as Assistant Professor Doctor at the Department of Computer Engineering of International American University. From 2000 he has been working as Assistant Professor Doctor at the Near East University. He has published scientific papers related to Semigroups, Ternary Semigroups of mappings and Menger’s algebras of many-placed functions on topological spaces. Assist. Prof. Dr. Firudin Muradov Department of Mathematics Faculty of Arts and Sciences Near East University Email: [email protected] Firudin Muradov 1972 yılında Bakü Devlet Universitesinin Matematik ve Mekanik bölümünü kazandı ve Universiteden 1977 yılında mezun oldu. 1977 yılında Azerbaycan Statistik Komitesinin bilgi-işlem merkezinde calışmaya başladı. 1984 yılında Azerbaycan Milli Bilimler Akademisinin Matematik Enstitusinde doktora sınavlarını kazandı ve 1989 yılında Doktora diplomasini Moldova Milli Bilimler Akademisinin Matematik Enstitusinden aldı. 1996 yıında Bakü Devlet Universitesinin Matematik ve Makine bölümünde öğretim görevlisi olarak işe başladı. 1998-1999 yıllarında Uluslararası Amerikan Universitesinde Yardımcı Doçent Doktor olarak çalıştı. 2000 yılından Yakın Doğu Universitesinde Yardımcı Doçent Doktor gorevinde çalışır. Yarıgruplar, üçlü yarıgruplar ve Menger cebirleri konusunda bilimsel makaleler yayınlamıştır. Yakın Doğu Universitesi Yardımcı Doçent Doktor Firudin Muradov e-mail: [email protected]