Assist. Prof. Dr. Deniz Ergün

Ana Sayfa \ People \ Academic Staff \ Assist. Prof. Dr. Deniz Ergün

 

 1. Adı Soyadı: Deniz Ergün

 

 1. Doğum Tarihi: 3 Mart 1978

 

 1. Ünvanı: Yardımcı Doçent

 

 1. Öğrenim Durumu:

 

 

Derece Alan Üniversite Yıl
Lisans Psikoloji Yakın Doğu Üniversitesi 2001
Y.Lisans Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Yakın Doğu Üniversitesi 2004
Y. Lisans Klinik Psikoloji Yakın Doğu Üniversitesi 2006
Doktora Sosyal Bilimler Anabilim Dalı İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü 2011

 

 

 1. Akademik Ünvanlar

 

Yardımcı Doçent,  Psikoloji Anabilim Dalı, Yakın Doğu Üniversitesi, 2017.

 1. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1  Yüksek Lisans Tezleri

–     The Mobbing and Its Relationship with Demographic Charahteristcs, Personality Characteristics and Psychological Disorders among Employees Who Work at High Schools in North Cyprus, İpek Özsoy, 2012.

–     Risk Factors for Antenatal Depression and Anxiety in North Cyprus, Çise Onur, 2013.

–     The comparison of Depression and Anxiety Levels in Married and Divorce Mothers, Melis Göksoylu, 2013.

– High School Adolescents’ Facebook Use and Its Relationship to their Demographic Characteristics, Addictive Tendencies, and Self-Image, Fezile Olkanlı, 2014.

–  The Relationship Between Menopause Symptoms, Depression, Self-Esteem and Marital Adjustment in Menopause Women, Damla Ilgaz, 2014.

–  Emotional Problems Among Immigrant High School Students in TRNC, Can Keleş, 2014.

– The Relationship Between Adult Attachment Style, Interpersonal Problem Solving Skills and Depression, Çilen Uğural, 2014

–  Recidivism Among Antisocial Personality Disorder, Mehmet Hasgül, 2014.

–  The Relationship Between Obesity, Depression, Anxiety and Adult Attachment, Beliz Köroğlu, 2014

– The Turkish Translation, and Reliability, Validity Study of Helicopter Parenting Instruments, Emine Ertuna, 2016.

–     The Psychological Impact of Domestic Violence and Child Abuse on Adolescence and Young Adults in Zimbabwe, Trevonne Garamukanwa, 2016.

–     The Relationship Between Bullying and Depression among Adolescent in Junior Secondary School, South West Nigeria, Kayode Ajayı, 2016.

–     KKTC’de Gece Kulüpleri ve Devlet Çalışanı Kadınların Ruh Sağlığı, Yaşam Doyumlarının Karşılaştırılması, Ebru Çorbacı, 2016.

–     KKTC’de Gece Kulüplerinde ve Devlet Dairelerinde Çalışan Kadınların, Çocukluk Çağı Örselenmeleri, Tükenmişlik ve İş Doyumlarının Karşılaştırılması, Ebru Çorbacı, 2017.

–  1974 Kıbrıs Savaşının Şiddetli Geçtiği Gönyeli Bölgesinde Yaşayanlarda Savaşın Uzun Dönemli Psikolojik Etkileri, Şahin Karasalih, 2017.

– Suriyeli Mültecilerde Psikolojik Örselenme, Örselenme Sonrası Gerginlik Bozukluğu, Travma Sonrası Büyüme ve Psikolojik Dayanıklılık, İbrahim Cengiz, 2017.

– Benlik Saygısı, Vücut Algısı, Narsisizm ve Sosyal Karşılaştırmanın Sosyal Medya Kullanımı Üzerine Etkileri, Türküler Artan, 2017.

– Kumarhane Çalışanlarının Maruz Kaldığı Şiddet: Bankacılık Sektörü ile Karşılaştırılması, Gizem Cemaller, 2017.

– Sağlık Çalışanlarında İkincil Travmatik Stres ile Psikolojik Dayanıklılık ve Meslek Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Şerife Melekoğlu, 2018.

– Evli Bireylerde Eş Uyumunun ve Algılanan Eş Desteğinin Eş Tükenmişliğine Etkisi, Melin Uluç, 2018.

– Akademisyenlerde Mobbing ve Psikosomatik Belirtilerin İlişkisinde Ruminatif Düşünce Biçiminin Aracı Rolünün İncelenmesi, Bade Yaya, 2018.

– Denetimli Serbestlik Yasası Kapsamında Tedavi Gören Alkol ve Madde Kullanıcılarında Umut ve Aşerme Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Meltem Arslankurt, 2018.

– Trafik Kazası Geçirmiş Bireylerde Örselenme Sonrası Gerginlik Bozukluğu ve Psikolojik Dayanıklılık Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Çağrı Kuşçu, 2018.

– 11-13 Yaş Arası Ergenlerde Benlik Saygısı ve Anksiyete Düzeylerinin İncelenmesi, Dilek Kılıç, 2018.

–  Sosyal Yardım Alan Boşanmış Kadınların Sosyo-demografik Özellikleri, Ryhsal Durumları ve Algılanan Sosyal Destek Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Dünay Gürkaşlı, 2018.

–  Ergenlerdeki İnternet Bağımlılığı ve Sosyal Kaygı İlişkisi, Ayşe Yılmaz, 2018.

– Kanser Hastası Yakınlarının Bakım Verme Yükleri ve Psikolojik Belirtileri Arasındakiİlişkinin İncelenmesi, Büşra Vedat Tatari Çelik, 2018.

– Madde Kullanıcılarının Bağımlılık Profilleri ile Sosyodemografik Özellikleri, Ebeveyn Tutumları ve Çocukluk Çağı Yaşantıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Ayça Çağman, 2018.

–  Premenstruel Sendromun Depresyon, Kaygı ve Stresle İlişkisi, Ayşe Taş Dalgıç, 2018.

– Evli Bireylerde Eş Değerlendirme, Evlilik Uyumu, Evlilik Doyumu ve Cinsel Doyum Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi, Cennet Canan Özbek, 2018.

— Orta Yaşlı Bireylerde Yaşam Doyumunu Etkileyen Umutsuzluk Depresyon ve Ölüm Kaygısının İncelenmesi, Gizem Hululular, 2018.

– İlkokul Öğretmenlerinin Depresyon Düzeyleri ile Psikolojik Yardım Alma Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Cengiz Karadağ, 2019.

-Ebeveyne Bağlanma ile Romantik İlişkilerde Bağlanma Örüntüsünün Üç Kuşak Kuşaklararası Aktarımı ve Üçüncü Kuşaktaki Evlilik Beklentisine Etkisi, Ufuk Umay, 2019.

-Kuşaklara Göre Yakın İlişkilerde Yaşantılar, Romantizm ve Eş Seçimi Tutumları Arasındaki İlişkilerin Araştırılması, Hasan Kul, 2019.

-1989-1993 Yılları Arası Bulgaristan’dan Türkiye’ye Zorunlu Göç ile Gelen Kişilerin Kültürlenmede Ruhsal Durum ile İlişkisi, Sebile Arslantekin, 2019.

– Relationship Between Burnout, Acculturation and Depression Among Casino Employees, Simge Altınkök, 2019.

– Çocukluk Çağı Travmalarının Kişilik ve Psikolojik Dayanıklılık ile İlişkisi, Yasemin Bağrıaçık, 2019.

– Panik Bozukluğunda Kısa Süreli EMDR Terapinin Etkinliliğinin Değerlendirilmesi, Ayhan Altaş, 2019.

-Kültürlenmenin Evlilik Yaşamına ve Çift Uyumuna Etkisi, Emine Deniz , 2019.

— Üniversite Öğrencilerinin Olumsuz Beden Konuşmaları, Eşli Ruminatif Düşünce Tarzı ve Yeme Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Büşra Akgün, 2019

-Yetişkinlerde Utanç Ve Suçluluk İle Bağlanma Stilleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Müberra Yenişar, 2019.

-Üniversite Öğrencilerinin Üniversite Yaşamlarındaki Yaşam Olaylarının Depresyon ve Kaygı ile İlişkisi, Işıl Kılıç, 2019.

-Algılanan Ebeveyn Tutumlarının Koşullu Öz-Değerlerdeki Rolü ve Depresyon ile İlişkisi, Tuğba Altıntaş, 2019.

6.2  Doktora Tezleri

 1. Yayınlar

7.1  Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Cengiz, İ, Ergün, D, Çakıcı, E. (2019). Posttraumatic stress disorder, posttraumatic growth and psychological resilience in Syrian refugees: Hatay, Turkey (English) Anatolian Journal of Psychiatry. 20(3):269-276.

Çakıcı, M., Ergün, D., Çakıcı, E., Onur, Ç. (2017). The Prevalence and risk factors of substance use among high school students in Turkish Republic of Northern Cyprus, 1996-2015 (Turkish). Anatolian Journal of Psychiatry. 2017; 18(5):428-437.

 

Çakıcı, E., Çakıcı, M., Eş, A., Ergün, D. (2014). The prevalances and risk factors of substance use

among university students in Turkish Republic of Northern Cyprus, 15(2): 108-115.

 

Ergün D. ,Çakıcı M., Çakıcı E.: Comparing Psychological Responses of Internally Displaced       and Non-displaced Turkish Cypriots. Torture Journal, Vol 18, No 1, p:20-28, 2008. [Indexed for MEDLINE]

7.2. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler

 

Ergün, D., Taşçıoğlu, G., Beyazıt, U. “KKTC’de Öğrenim Görmekte Olan Üniversite        Öğrencilerinde Stresli Yaşam Olayları ile Ebeveyn Tutumları Arasındaki İlişkinin   İncelenmesi, 3th International Eurasian Educational Research Congress, Muğla, 2016.

Çakıcı, E., Ergün, D., “The Relationship between Marital Satisfaction and the Harmony of Actual Capabilities between the Couples among Turkish Cypriots, 6th World Congress for Positive Psychotherapy, Antalya 2014

Ergün, D., Çakıcı, M., Çakıcı, E., “Comparing Psychological Responses of Internally Displaced and Non-displaced Turkish Cypriots”, 5. Uluslararsı Travma Sempozyumu İstanbul 2007

Çakıcı, E., Ergün, D., Çakıcı, M., Kocabıyık, Z. “Investigating Actual Capabilities in Turkish Cypriot Sample” 8th World Congress on Positive Psychotherapy Cyprus 2007

Çakıcı, M, Kocabıyık, Z., Çakıcı, E., Ergün, D. “Comparing the Profile of Actual Capabilities of University Students from Turkey and TRNC”. 8th World Congress on Positive Psychotherapy Cyprus 2007

 

7.3. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

 

 

7.4. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

Çakıcı M, Çakıcı E, Bayraktar F, Subaşı B, Karademir D, Kayagül F, Kayda A, Kırcalılar G, Abatay E: KKTC’de Kadına Yönelik Şiddet. Kıbrıs Türk Tıp Dergisi 2 (2):4-23, 2001.

 

 

7.5. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler

 

Çakıcı M, Ergün D, Babayiğit A. “Anksiyete: KKTC’de erişkin bireylerde yaygınlık, risk faktörleri, ve akültürasyon ile ilişkisi” 4. Psikiyatri Zirvesi ve 11. Anksiyete Kongresi.

 

Aygün I, Ergün D, Çakıcı M. “Panik bozukluğuna çocukluk dönemi ayrılık anksiyetesi ve bağlanma biçimlerinin etkisi”. 4. Psikiyatri Zirvesi ve 11. Anksiyete Kongresi.

 

 

Tatari B, Ergün D.“Kanser Hastası Yakınlarının Bakım Verme Yükleri ve Psikolojik Belirtileri arasındaki ilişkinin İncelenmesi” 20. Ulusal Psikoloji Kongresi, Ankara, 2018.

 

Uluç M, Ergün D.“Evli Bireylerde Eş uyumunun ve Algılanan Eş Desteğinin Eş Tükenmişliğine Etkisi” 20. Ulusal Psikoloji Kongresi, Ankara, 2018

 

Cengiz İ, Ergün D, Çakıcı E.“Suriyeli Mültecilerde, Örselenme Sonrası Gerginlik Bozukluğu, Travma Sonrası Büyüme ve Psikolojik Dayanıklılık: Hatay, Türkiye” 20. Ulusal Psikoloji Kongresi, Ankara, 2018.

 

Yaya B, Ergün D. “Akademisyenlerde İş Yerinde Zorbalık, Ruminatif Düşünce Biçimi ve Somatizasyonun İlişkisi” 20. Ulusal Psikoloji Kongresi, Ankara, 2018

 

Ergun D., Çakıcı E., Çakıcı M: “The Relationship between Substance Use and Cultural Adaptation among International Students in North Cyprus.” 3rd World Conference On Science and Mathematics Education İstanbul, Turkey, 28-30 August 2017.

 

Köroğlu, B., Karademir, D. “Obezitenin, Depresyon, Kaygı ve Yetişkin Bağlanma Stilleri ile Arasındaki İlişki. 19. Ulusal Psikoloji Kongresi, İzmir, 2016.

 

Çakıcı, M., Ergün, D., Çakıcı, E., Onur, Ç. “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Lise Öğrencilerinde Psikoaktif Madde Kullanımının Yaygınlığı ve Risk Faktörleri, 1996-2015”. 9. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi, Edirne, 2015.

 

Ergün D, Çakıcı E, Çakıcı M:Çocukluk Örselenme Yaşantıları, Benlik Saygısı ve Stresle Başa Çıkma Tutumları Arasındaki İlişki. 7. Adli Bilimler Sempozyumu, Gaziantep 24-27 Mayıs 2007.

 

7.6. Diğer Yayınlar

 

Travmadan Sağkalanlarla Psikodrama-Acıyı Eyleme Dökme. Nobel Kitapevi. 12. Bölüm: Trafik Kazazedeleri ile Psikodrama. Bölüm Çevirmenleri: Tuna Çak, Deniz Ergün. Çeviri Editörü: Prof. Dr. Süheyla Ünal. 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Projeler

KKTC Yükseköğretim, Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu, Uyuşturucu Bağımlılığı ile Mücadele Komisyonu Üyesi 2007

KKTC Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu, KKTC’nde Lise Öğrencileri arasında Psikoaktif Madde Kullanım Yaygınlığı, 2015

KKTC Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu, KKTC’nde Üniversite Öğrencileri arasında Psikoaktif Madde Kullanım Yaygınlığı, 2017-2018.

KKTC Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu “KKTC Üniversite Öğrencileri arasında Sigara, Alkol ve Diğer Madde Kullanım Yaygınlığı ve Risk Faktörleri, 2018

KKTC Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu “KKTC Lise öğrencileri arasında Psikoaktif Madde Kullanim Yaygınlığı, 2018

 1. İdari Görevler

Yakın Doğu Üniversitesi Psikoloji Bölümü Başkan Yardımcılığı, 2012

Yakın Doğu Üniversitesi, Adli Bilimler Enstitüsü, Müdür Yardımcılığı, 2017

10.Bilimsel Kuruluşlara Üyelik

 

Kıbrıs Psikoterapi Derneği

 

Dünya Pozitif Psikoterapi Akademisi (WAPP)

 

EMDR Türkiye Derneği

 1. Akademik Ödüller

 

 

 

 

 

 

 

 1. Son iki yılda verilen lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler
Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Sayısı
Teorik Uygulama
2017-18 Güz PSY 542 Psikopatoloji 3 18
PSY 490 Internship 3 26
PSY 507 Klinik Değerlendirme ve Uygulama 3 107
PSY 595 Staj I 3 12
PSY 642 Psikopatoloji 3 3
2017-18 Bahar PSY 451 Psikodrama 3 10
PSY 499 Desertation 6 22
PSY 507 Clinical Assesment and Application 3 17
PSY 500 Research  Method 3 40
PSY 599 Thesis 13
2017-18 Yaz PSY 312 Advance Research Method 7
2018-19 Güz PSY 412 Ethics in Psychology 3 15
PSY 599 Thesis 4
PSY 507 Clinical Clinical Assesment and Application 3 220
PSY 590 Seminer 3 14
PSY 542 Psychopathology 3 9
2018-2019 Bahar PSY 490 Internship 3 3
PSY 599 Thesis 6 14
PSY 507 Clinical Assesment and Application G1 35
PSY 507 Clinical Assesment and Application G2 37
PSY 451 Psychodrama 3 11
2019-2020 Güz PSY 103 Academic Writing 3 33
PSY 342 3 23
PSY 490 3 23
PSY 412 3 22
PSY 590 0 10

 

 

 

İLGİ ALANLARI: Bağımlılık, Psikolojik Travma, Psikopatoloji, Şiddet