• Alana Uygun Temel Dersler
  • Alana Uygun Dersler
  • Alan içi Seçmeli Dersler
  • Alan Dışı Seçmeli Dersler
DERS KODU DERS ADI KREDİ AKTS DERS SAATİ LAB UYGULAMA
1. YIL / 1. DÖNEM MBG101/TMG101 General and Cell Biology /Genel ve Hücre Biyolojisi 4 6 3 3 0
CHM104/KIM104 General Chemistry for Biological Sciences and Engineering /
Biyolojik Bilim ve Mühendisler için Genek Kimya
4 5 3 2 0
PHY101/FİZ101 General Physics I /Genel Fizik I 3 4 4 1 0
COM101/BİL101 Computer I/ Bilgisayar I 3 4 1 2 0
ENG101/ING101 English I/İngilizce I 3 3 0 0 0
AIT 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I 2 2 2 0 0
TUR 101 Türk Dili I: Yazılı Anlatım 2 2 2 0 0
1. YIL / 2. DÖNEM MBG104/TMG104 Molecular Cell Biology/ Moleküler Hücre Biyolojisi 4 6 2 2 0
MBG105/TMG105 Basic Principles of Genetics/Genetiğin Temel Prensipleri 4 6 2 2 0
MBG106/TMG106 Organic Chemistry/Organik Kimya 3 4 3 0 0
MBG107/TMG107 Microbiology/Mikrobiyoloji 4 6 3 2 0
AIT 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 2 2 2 0 0
TUR 102 Türk Dili I: Yazılı Anlatım 2 2 2 0 0
2. YIL / 1. DÖNEM MBG201/TMG201 Chromosome Dynamics/Kromozom Dinamiği 4 7 2 2 0
MBG202/TMG202 Genes and Inheritance/Gen ve Kalıtım 3 6 3 0 0
MBG203/TMG203 Anatomy and Physiology/Anatomi ve Fizyoloji 3 4 3 0 0
MBG204/TMG204 Biochemistry/BiNoneimya 3 4 3 0 0
MBG205/TMG205 Biotechnology Techniques/
Biyoteknoloji Teknikleri
4 4 2 2 0
2. YIL / 2. DÖNEM MBG207/TMG207 Human Genetics and Genomics/
Insan Genetiği ve Genomik
4 4 2 2 0
MBG208/TMG208 Embryology, Developmental Genetics and Teratology/ Embriyoloji, Gelişim Genetiği ve Teratoloji 3 5 3 0 0
MBG209/TMG209 Biophysics/Biyofizik 3 4 3 0 0
MBG210/TMG210 Introduction to Pharmacology/Farmakolojiye Giriş 3 4 3 0 0
3. YIL / 1. DÖNEM MBG301 Medical Genetics/Tıbbi Genetik 4 6 4 0 0
MBG302 Gene Regulation and Epigenetics/
Gen Regülasyonu  ve Epigenetik
3 5 3 0 0
MBG303 Population Genetics and Genetic Epidemiology / Popülasyon Genetiği ve Epidemiyoloji 3 4 3 0 0
MBG304 Bioinformatics/Biyoenformatik 4 6 2 2 0
Elective Course /Seçmeli Ders 3 5 3 0 0
Elective Course /Seçmeli Ders 3 5 3 0 0
3. YIL / 2. DÖNEM MBG305 Laboratory Safety and Techniques /
Laboratuvar Güvenliği ve Teknikleri
4 4 2 2 0
MBG306 Current Developments in Molecular Biology/
Moleküler Biyolojide Gelişmekte Olan Konular
3 4 3 0 0
MBG307 Protein Structure and Function/
Protein Yapısı ve İşlevi
4 5 3 0 0
MBG308 Reproductive and Regenerative Medicine
/Üreme ve Rejeneratif Tıp
3 5 3 0 0
MBG310 Immunology for Molecular Biologists / Moleküler Biyologlar için İmmunoloji 4 6 4 0 0
MBG311 Biostatistics/Biyostatistik 3 4 3 0 0
4. YIL / 1. DÖNEM MBG402 Cancer Genetics/Kanser Genetiği 3 4 3 0 0
MBG403 Prenatal Genetic Diagnosis and Genetic Counselling/Prenatal Genetik Tanı ve Genetik Danışma 3 4 3 0 0
ENG201 Oral Comunication Skills 3 3 3 0 0
Elective Course/Seçmeli Ders 3 5 3 0 0
Elective Course/Seçmeli Ders 3 5 3 0 0
Elective Course/Seçmeli Ders 3 5 3 0 0
4. YIL / 2. DÖNEM MBG401 Graduation Project I 6 7 0 6 0
MBG406 Graduation Project II 6 7 0 6 0
ENG202 Academic Writing Skills 3 3 3 0 0
Elective Course/Seçmeli Ders 3 5 3 0 0
Elective Course/Seçmeli Ders 3 5 3 0 0