Yrd. Doç. Dr. Selma KORKMAZ

 1. Adı Soyadı                         : Selma Korkmaz
 2. Doğum Tarihi-Doğum Yeri : 06/04/1982 – Yeşilyurt/Lefke
 3. Unvan :
 4. Öğrenim Durumu            
DereceAlanÜniversiteYıl
LisansTürk Dili ve EdebiyatıYakın Doğu Üni.1999-2003
Yüksek LisansArşivcilik ve Osmanlı Paleografyası Ana Bilim DalıYakın Doğu Üni.2003-2005
DoktoraEğitim Programları ve ÖğretimYakın Doğu Üni.2013-2018

 

 1. Akademik Unvanlar:

Öğretim Görevlisi                               Yakın Doğu Üniversitesi                                2005-

 1. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
 2. Yayınlar
  • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SSCI & SCOPUS & Arts and Humanities)
 • Korkmaz, S. & Yaraşır, Ö. (2016). Study of Positivist and Post-Positivist Views Based on İnstructional Design Models and Learning Approaches. International Journal of Economic Perspectives, 10 (2). 342-350.
 • Korkmaz, S. & Güneyli, A. (2017). Impact of Technology-Assisted Context-Based Teaching on the Listening Skills of Teacher Candidates. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education13(8), 4669-4677.
 • Korkmaz, S. & Yaraşır, Ö. (2017). Turkish Teacher Candidates’ Perspectives on Ottoman Turkish Learning. The Turkish Online Journal of Educational Technology, Special Issues, 740-747.
 • Korkmaz, S. & Gökbulut, B. (2017). Evaluation of Students’ Knowledge About Cultural Concepts. The Turkish Online Journal of Educational Technology, Special Issues, 1152-1157.
  • Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler:
 • Korkmaz, Selma, Aile ve Yuva Ortamında Büyüyen Çocuklarda Yazma Becerisi, International Journal of Languages’ Education and Teaching, UDES 2015, Mannheim-Germany, 2424-2439.
  • Uluslararası Sempozyumlarda Sunulan Bildiriler (SSCI, Scopus)
 • Korkmaz, S. & Yaraşır, Ö., Turkish Teacher Candidates’ Perspectives on Ottoman Turkish Learning, Internetional Conference on New Horizons in Education, Berlin/Germany, 17-19 July 2017.
 • Korkmaz, S. & Gökbulut, B., Evaluation of Students’ Knowledge About Cultural Concepts, Internetional Conference on New Horizons in Education, Berlin/Germany, 17-19 July 2017.
 • Korkmaz, S. (2018). Opinions of pre-school pre-service teachers concerning tales: The case of TRNC. In SHS Web of Conferences(Vol. 48, p. 01031). EDP Sciences.
 • Korkmaz, S. (2018). A Comparison on illustration of story and narration of illustration. In SHS Web of Conferences(Vol. 48, p. 01030). EDP Sciences.
  • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler:
 • Korkmaz, Selma, Nevzat Yalçın’ın “Daha Yeni Daha Yakın” Adlı Eserinde Folklorik Unsurlar, XXIV. Uluslararası KIBATEK Edebiyat Şöleni, Ankara, Mart 2013.
 • Korkmaz, Selma, Kıbrıs Türkülerinde “Yemeni”, XIX. Uluslararası Türk Kültürü Sempozyumu, Makedonya, 02-06 Mayıs 2014 (Sunulmuş ancak basılmamıştır.).
 • Korkmaz, Selma, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Yetişen Öğrencilerin Kültürel Açıdan Birbirlerini Tanımalarına İlişkin Bir Değerlendirme, Uluslararası Kıbrıs Türk Edebiyatı ve Edebiyatçıları Sempozyumu, Ankara, Ekim 2016.
  • Sunulan ve Yayınlanan Bildiri Özetleri:
 • Korkmaz, Selma, Aile ve Yuva Ortamında Büyüyen Çocuklarda Yazma Becerisi, Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Nevşehir, 28-30 Mayıs 2015.
 • Korkmaz, Selma, Hikâyenin resimleştirilmesi ve resmin de hikâyeleştirilmesine yönelik bir karşılaştırma, International Congresses on Education, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye, 28 Haziran-1 Temmuz 2018.
 • Korkmaz, Selma, Okul öncesi öğretmen adaylarının masallara ilişkin görüşleri: KKTC örneği, International Congresses on Education, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye, 28 Haziran-1 Temmuz 2018.

 

 • Uluslararası Yayınlarda Editörlük:
 • Yaraşır Ömer, Korkmaz Selma, Yeniasır Mustafa, I. Türk Dünyası Şair ve Yazarları Sempozyumu, “Fuzûlî’nin Türk Kültür ve Sanat Dünyasındaki Yeri” Bildiriler Kitabı, 28-31 Mayıs 2008, YDÜ  Lefkoşa (Basım Temmuz 2009).
 1. İdari Görevler
 • İletişim, Haber ve Duyuru Koordinatörü (2017-2018)
 1. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.
Akademik YılDönemDersin AdıHaftalık SaatiÖğrenci Sayısı
2016-2017GüzYazı Yazma TeknikleriTopluma Hizmet Uygulamaları

Yazılı Anlatım (Türk Dili I)

Kıbrıs Türk Kültürünün Gelişimi

Anlama Teknikleri II: Dinleme Eğitimi

Okul Deneyimi

33

2

2

4

4

2518

12

10

20

10

BaharSözlü AnlatımEtkili İletişim

Öğretmenlik Uygulaması

Anlatma Teknikleri II: Konuşma Eğitimi

Öğretmenlik Uygulaması

23

8

4

5

2526

10

18

10

2017-2018GüzYazı Yazma TeknikleriTopluma Hizmet Uygulamaları

Anlama Teknikleri II: Dinleme Eğitimi

Özel Öğretim yöntemleri I

Okul Deneyimi

32

4

4

5

4230

35

35

11

BaharSözlü AnlatımEtkili İletişim

Öğretmenlik Uygulaması

Anlatma Teknikleri II: Konuşma Eğitimi

Özel Öğretim Yöntemleri II

Kıbrıs Türk Kültürünün Gelişimi

23

8

4

4

2

1050

10

35

35

10