Neden Biz?

Fen ve Edebiyat Fakülteleri, üniversitelerin temel bilimlere dayalı ana unsuru ve olmazsa olmazlarıdır. Burada temel bilimlerden kasıt doğa bilimleri ve dil ve edebiyattır. Bu şekilde bakıldığı zaman tüm üniversitelerin ister “Fen ve Edebiyat Fakültesi” isterse ikiye ayrıştırılmış “Fen Fakültesi” ve “Edebiyat Fakültesi” olmuş olsun birbirine benzer işlevleri olduğu sonucuna varılabilir. Ancak dikkatli bir gözlemci bunun böyle olmadığının hemen farkına varır. Üniversiteler birbirinden farklı olduğu gibi Fen ve Edebiyat Fakültelerinin de birbirinden farklı olmaları doğaldır. Coğrafya, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Matematik, Mütercim Tercümanlık, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Psikoloji, Tarih ve Türk Dili ve Edebiyat bölümlerinden oluşan Yakın Doğu Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesinin de farklılığı vardır ve farklı yönleri ile diğerlerinden ayrılmaktadır. “Neden biz?” in Yakın Doğu Üniversitesi kapsamındaki karşılıklarının bir kısmını sıralayacak olursak:

  • Temel bilimsiz üniversite olamayacağından,
  • Eğitim ve araştırma alt ve üst yapısını gereği gibi tamlayan, bilim dalları bazında, KKTC de en geniş yelpazesi olan bir Üniversitenin Fakültesi olduğu için,
  • Fen ve Edebiyat Fakültesi eğitim ve öğretim etkinliklerinin sosyal bir işlikte yürütülmesi gerektiğinin farkında olduğu ve bunun için gerekli uygulamaları yürürlüğe koyduğu için,
  • Küçük ölçekli ancak yüksek kaliteli bir eğitimi hedefleyip gerçekleştirdiği için,
  • Öğrencilerinin arayış ve meraklarına yanıt verebilecek, modern dünya görüşüne sahip, bilgi düzeyi yüksek, hem genç ve dinamik ve hem de deneyimli Öğretim Elemanlarından oluşan bir kadroya sahip olduğu için,
  • Öğrencilerinin sosyal, sportif, sağlık gibi temel ihtiyaç ve beklentilerine yanıt verebilecek bir üniversite yerleşkesinde bulunduğu için,
  • Öğrencisini üretken kılmayı kendine şiar edindiği için,
  • Verdiği eğitim ve öğretimle öncelikle öğrenci yakınları ve toplumun her kesiminin ihtiyaçlarına yanıt verebilecek, özgüvenli ve saygılı bireyler yetiştirmeyi hedeflediği için,
  • Çevresine ve insanlığa hoşgörü ile bakabilen, kişilikle elemanlar yetiştirebildiği için,
  • Ve etik kurallara saygılı bir politika izlediği için Yakın Doğu Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi.