Liseler Arası Matematik Anı Yazma Yarışması
Eklenme Tarihi: 17 Aralık 2019, 12:38

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ

“MATEMATİK ANI YAZMA YARIŞMASI”

YARIŞMANIN AMACI: Öğrencilerin Matematik öğreniminde bir iz bıraktığı için unutamadıkları ve anılmaya değer buldukları Matematik ve Geometri olaylarını, duygu ve düşüncelerini yazma aracılığıyla ifade edebilmeleri ve öğrencilerimize onların Matematik ve Geometri anılarını yazma becerilerini ortaya çıkarmaları konusunda yardımcı olmak amaçlanmaktadır.

KATILIM ŞARTLARI:

 1. Yarışmaya KKTC Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı tüm devlet ortaöğretim kurumlarında okuyan lise öğrencileri katılabilir.
 2. Yarışma anı türünde yazı yazmayı içerir.
 3. Anılar bilgisayarda A4 boyutunda, en az 1 en fazla 3 sayfa olacak şekilde 12 punto, 1,5 satır aralığında, Times New Roman yazı tipinde (1500 kelimeyi aşmayacak şekilde) yazılmalıdır.
 4. Yarışmaya gönderilecek anıların hiçbir yarışmada derece almamış olması gerekmektedir. Bu yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanda, yazılan anının diğer bir yarışmada derece almış olduğunun ortaya çıkması durumunda, ödül sahibinin ödülü iade etmesi gerekmektedir.
 5. Yarışmaya eser gönderenler, eserlerin kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılır.
 6. Her yarışmacı yarışmaya en fazla 1(bir) anı ile katılabilir. Ayrıca her okuldan en fazla 4 farklı anı ile (4 farklı öğrenci) katılabilir.
 7. Yarışmaya gönderilecek anıların üzerinde sadece rumuz bulunacaktır.
 8. Okul tarafından yarışmacı öğrencinin; adı ve soyadı, okulun iletişim bilgileri yazılıp, eseri ile birlikte bir zarfa konularak hem ma.y@neu.edu.tradresine mail yoluyla hem de YDÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü’ne elden ulaştırılması gerekmektedir. (may=matematik ayazma)
 9. Yarışmaya katılacak eserler 31.01.2020 tarihine kadar yukarıda belirtilen mail adresine gönderilmelidir.
 10. Eserler Matematik Bölüm Başkanlığı tarafından oluşturulacak yazı inceleme komisyonu tarafından iki aşamalı olarak değerlendirilip ilk 3 eser ödüllendirilecektir. Ayrıca jüri özel ödülü verilecektir. Yarışmaya seçilecek eserler önce matematik komisyonu sonra edebiyat komisyonu tarafından değerlendirilecektir.
 11. Yarışmaya katılmak üzere bölüm başkanlığımıza gönderilen eserler geri verilmeyecek ve metin sahibi hiçbir hak iddia etmeyecektir. Ayrıca eser ile ilgili tüm yasal sorumluluğun öğrencinin kendisine ait olacağı eserle ilgili tüm tasarruf hakkını MEB’e devrettiğini kabul etmiş sayılacaktır.
 12. Yarışmada ödül kazanan eserlerin her türlü hakları MEB’e ait olacaktır.
 13. Yarışma sonuçları 12.03.2020 tarihinde açıklanacak olup ödül töreni 12.03.2020 tarihinde aynı gün yapılacaktır. Günün saat ve yeri okullara bu tarihten önce bildirilecektir.
 14. Yarışma sonuçları, ödül töreni yeri, zamanı, yarışma şartnamesinde yapılacak herhangi bir değişiklik Matematik bölüm başkanlığı tarafından duyurulacaktır.

YARIŞMADA DEĞERLENDİRİLMEYE ALINMAYACAK ESERLER

Yarışmada aşağıda belirtilen hususlardan en az birini içeren eserler değerlendirmeye alınmayacaktır:

 • Anı türünün özelliklerine uygun yazılmayan yazılar,
 • Daha önce herhangi bir yarışmaya katılan ya da herhangi bir yerde yayımlanmış eserler,
 • Başvuru tarihinden sonra gönderilen eserler,
 • Gönderilen eserlerin Turnitine programına konulup benzerlik (alıntı) oranının %15’in üzerinde çıkması durumunda olan eserler.

ÖDÜLLER

 1. Birincilik Ödülü: Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Yaz Dönemi (Evren Grubu:15-17 yaş) Programı için Tam Burs.
 2. İkincilik Ödülü: Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Yaz Dönemi (Evren Grubu:15-17 yaş) Programı için Tam Burs.
 3. Üçüncülük Ödülü: Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Yaz Dönemi (Evren Grubu:15-17 yaş) Programı için Tam Burs.
 4. Jüri Özel Ödülü (Prof. Dr. İrfan S. GÜNSEL Ödülü)

(*Yarışmaya katılan her öğrenciye katılım belgesi verilip, dereceye giren öğrenciler ayrıca plaketle ödüllendirilecektir.)