Uzm. Merdiye MAVİŞ
Uzm. Merdiye MAVİŞ
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
İlgili Haberler

Adı Soyadı : Merdiye Maviş

 1. Doğum Tarihi : 03.09.1992
 2. Unvanı : Uzman/Araştırma Görevlisi
 3. Öğrenim Durumu : Yüksek Lisans
 4. Çalıştığı Kurum : Yakın Doğu Üniversitesi

 

  

Derece

  

Alan

  

Üniversite

  

Yıl

LisansBiyokimyaUniversity of Bath2011-2014
Y. LisansKanserUniversity College London2014-2015
DoktoraTıbbi Biyoloji ve GenetikYakın Doğu Üniversitesi2016- Halen

 

 1. Akademik Unvanlar

Yardımcı Doçentlik Tarihi :

Doçentlik Tarihi       :

Profesörlük Tarihi   :

 1. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
  • Yüksek Lisans Tezleri
  • Doktora Tezleri
 2. Yayınlar
  • Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Arts and Humanities)
 3. Kulaberoglu Y, Lin K, Holder M, Gai ZC, Gomez M, Shifa BA, Mavis M, Hoa L, Sharif AAD, Lujan C, Smith ESJ , Bjedov I, Tapon N , Wu G , Hergovich A (2017) Stable MOB1 interaction with Hippo/MST is not essential for development and tissue growth control. Nature Communications 8
 4. Yavuz DO, Mavis M, Ates G, Hanoglu A, Hanoglu DY, Baser KHC, Serakinci N (2017) Identification of potential therapeutic role of thymus capitatus essential oil using cellular imaging. Procedia Computer Science 120: 961-966
 5. Hoa L, Kulaberoglu Y, Gundogdu R, Cook D, Mavis M, Gomez M, Gomez V, Hergovich A (2016)The characterisation of LATS2 kinase regulation in Hippo- YAP signalling. Cellular Signalling 28 (5):488-497
  • Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
  • Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 

 1. Mavis M, Ates G, Hanoglu A, Hanoglu DY, Yavuz DO, Serakinci, N (2016) Investigating the activity of Thymus capitatus essential oil on cancer by using human telomerase reverse transcriptase immortalized mesenchymal stem cells. FEBS Journal 283: 59
 • Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

 

 1. Serakinci N, Cagsin H, Mavis M (2018) Use of U-STELA for Accurate Measurement of Extremely Short Telomeres. Methods in Molecular Biology. Humana Press

 

 • Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

 • Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 

 1. Ulusal Deniz Bilimleri Konferansı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 2016, Fuller W, Mavis M, Deliceırmak C, Cagsin H, Ozsoy M, Salihoglu I, Sancar S, Seralinci N. Kuzey Kıbrıs Kıyı Sularında Mikrobiyal Yoğuluk Ve Çeşitliliğin, DNA Analizi İle İncelenmesi İlk Sonucları

 

 1. Ulusal Deniz Bilimleri Konferansı, 9 Eylül Üniversitesi, 9-12 Mayıs 2018. Mavis M, Fuller WJ., Deliceirmak C, Ozsoy M, Salihoglu I., Serakinci N Kuzey Kıbrıs Kıyı Sularındaki Mikrobiyal Yoğunluğun Ve Çeşitliliğin Çalışılmasında DNA Analizi.

 

 1. WOCMAP VI, 2020. Mavis M, Hanoğlu A,  Hanoğlu DY, Başer KHC, Serakıncı N, Özalp Y, Yavuz DO. Potential Therapeutic Role of Origanum dubium Boiss. Essential Oil on Neoplastic Transformed Human Telomerase reverse Transcriptase Immortalized Mesenchymal Stem Cells.

 

 • Diğer yayınlar

 

 1. Projeler

 

 1. İdari Görevler

 

 1. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

 

 1. Ödüller

 

 1. EU Scholarship Programme for the Turkish Cypriot Community (2014 -2015) Scholarship for MSc Studies of Turkish Cypriots in Europe
 2. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

Akademik YılDönemDersin AdıHaftalık SaatiÖğrenci Sayısı
TeorikUygulama
2018-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GüzTMG205 

Biyoteknoloji Teknikleri

2012
MBG205 

Biotechnology Techniques

2021
TMG402 Kanser Genetiği306
MBG402 Cancer 

Genetics

3014
 TMG101 Genel ve Hücre Biyolojisi309
 MBG101 General and Cell Biology3021
  

İlkbahar

2019-2020GüzTMG205 

Biyoteknoloji Teknikleri

2012
MBG205 

Biotechnology Techniques

208
TMG402 Kanser Genetiği3013
MBG402 Cancer 

Genetics

3022
İlkbaharTMG105 Genetiğin Temel Prensipleri  3  0  15
MBG105 Basic Principles of Genetics  3  0  22
SCM105 Genetiğin Temel Prensipleri  3  0  1

Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.