Prof. Dr. Nedime Serakıncı, Yakın Doğu Üniversitesi Centre of Excellence Başkanı, Genetik ve Kanser Tanı-Araştırma Merkezi Başkanı, Tıp Fakültesi- Tıbbi Genetik Anabilim Dalı Başkanı, Fen-Edebiyat Fakültesi- Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Başkanı, Kuzey Kıbrıs

Lisans eğitimini 1992 yılında İstanbul Üniversitesi’nde biyoloji alanında tamamladı. 1993 yılında İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı’nda yüksek lisans eğitimi aldı ve Tıp Fakültesine özel öğrenci statüsünde devam etti. Doktora eğitimini Marmara Üniversitesi Tıbbi Biyoloji ve Genetik/ Aarhus Üniversitesi İnsan Genetiği Bölümünde tamamladı. Telomer- telomeraz biyolojisi, kanser ve kök hücre biyolojisi alanlarında yaptığı araştırmalarla, çeşitli projeler için destek alarak Aarhus Üniversitesi, İnsan Genetiği Enstitüsü’nde “Kök Hücre ve Genetik Tedavi” araştırma programını kurdu.

Tıbbi Genetiğin yanı sıra Prof. Serakıncı mezenkimal kök hücre biyolojisi, kanser ve telomer/telomeraz biyolojisi alanlarında çalışmaktadır. 2003’te Tıbbi Genetik alanında ve 2007 yılında diğer bir ilgi alanı olan yaşlanma ve kök hücre genetiği alanında doçentlik aldı. 2011 yılında Tıbbi Genetik ve Kök Hücre Genetiği alanında profesörlüğünü aldı. Prof. Dr. Serakıncı’nın araştırma uzmanlığı, telomerase-immortalized mezenkimal kök hücreler ve bunların gen terapisindeki kullanımı ve ilaç araştırması için doku modeli geliştirilmesi üzerinedir.

Prof. Dr. Serakıncı’nın araştırma programı, yetişkin mezenkimal kök hücrelerin moleküler, hücresel ve gelişimsel biyolojisi üzerine odaklanmıştır. Programın temel amacı kök hücrelerin kendi kendini yenileme ve farklılaşma sürecinin altında yatan mekanizmaların anlaşılması için gerekli stratejik ve teknik yaklaşımların geliştirilmesidir. Nihai amaç ise hastalık ve yaralanmaların tedavisinde kullanılacak hücre ve gen bazlı terapilerin uygulanması için gerçekçi ve bilimsel bir temel oluşturmaktır.

Prof. Dr. Nedime Serakıncı, 2011 den beri Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi- Tıbbi Genetik Anabilim Dalı Başkanı, Centre of Excellence Başkanı, Genetik ve Kanser Tanı-Araştırma Merkezi Başkanı, Fen-Edebiyat Fakültesi- Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Başkanlıklarını yürütmektedir.