Uzman GÖNÜL TAŞÇIOĞLU

Ana Sayfa \ Kişiler \ Akademik Personel \ Uzman GÖNÜL TAŞÇIOĞLU

 

 1. AdıSoyadı : GÖNÜL TAŞÇIOĞLU
 2. DoğumTarihi :            25.08.1972
 3. Unvanı : UZMAN
 4. ÖğrenimDurumu : YÜKSEK LİSANS/ DOKTORA TEZ AŞAMASI
 5. ÇalıştığıKurum :YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ

 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

 

 

Yıl

Lisans PSİKOLOJİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1995
Y. Lisans UYGULAMALI PSİKOLOJİ YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ 2010
Doktora KLİNİK PSİKOLOJİ YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ 2013….
       

 

 1. AkademikUnvanlar

YardımcıDoçentlikTarihi       :

DoçentlikTarihi                      :

ProfesörlükTarihi                   :

 

 1. YönetilenYüksekLisansveDoktoraTezleri

6.1. YüksekLisansTezleri

6.2. DoktoraTezleri

 

 1. Yayınlar

 

7.1. Uluslararasıhakemlidergilerdeyayınlananmakaleler (SCI,SSCI,Arts and Humanities)

 

7.2. Uluslararasıdiğerhakemlidergilerdeyayınlananmakaleler

 

7.3. Uluslararasıbilimseltoplantılardasunulanvebildirikitabındabasılan

Bildiriler

Ergün, D.; Taşçıoğlu,G.;Beyazıt, U.(2016).The Relationship Between Life Events And Parental Attitudes Among University Students in Turkish Republic of Northern Cyprus. SözlüBildiri, IIIrd Eurasian Educational Research Congress, Muğla.

 

 

Beyazıt,U.;.; Cirhinlioğlu F.G. ; Cirhinlioğlu, Z.; Taşçıoğlu, G. (2018). Çocuk İstismarının Sosyal Temsili / Representation Of Child Abuse. 3rd International ScientificResearchCongress (UBAK), Nevşehir

 

 

7.4. Yazılanuluslararasıkitaplarveyakitaplardabölümler

 

 

7.5. Ulusalhakemlidergilerdeyayınlananmakaleler

 

Taşçıoğlu,G.;Beyazıt,U.; BütünAyhan, A.(2017). HastanedeTedaviGörenÇocuklarınEbeveynlerindeBakımVermeYükününİncelenmesi. Adnan Menderes ÜniversitesiSağlıkBlimleriDergisi1(1).s10-19

 

 

7.6. Ulusalbilimseltoplantılardasunulanvebildirikitabındabasılanbildiriler

 

Beyazıt, U., Taşçıoğlu, G., Cirhinlioğlu, F. (2018). A study on the relationship between self perception of parental role and marital attitude. European Journal of Education Studies, 4(12), 98-108. Doi: 10.5281/zenodo.1472632.

 

 

 

7.7. Diğeryayınlar

 

Cirhinoğlu, F.G.; Taşçıoğlu, G.;Beyazıt,U. (2016).DuygusalGelişim. DavranışBilimleri. (Editör: Mehmet Zencirkıran). Bursa: Dora Yayıncılık

Taşçıoğlu, G. (2018). YAS. Duygu Psikolojisi.(Editör:Fatma Gül Cirhinlioğlu). Ankara.Nobel Akademik Yayıncılık

 

 1. Projeler

 

Atak Erdem, İ., Beyazıt, U., Taşçıoğlu, G., Bütün Ayhan. Study On The Psychological Status Of Hospitalized Children And Their Perceptions Of Hospital And Sickness Through Drawings . (Hazırlandı Yayın İçin Gönderme Aşamasında)

Çakıcı, M., Taşçıoğlu, G., Babayiğit, A., Tunçay, S.Ş. “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Patolojik Yasın yaygınlığı, Risk Faktörleri ve Travma ile İlişkisi”.  (YDÜ Bilimsel Araştırma Etik Kurul onayı çıktı, veri toplama aşamasındayız)

 

 

 1. İdariGörevler

 

 1. BilimselveMeslekiKuruluşlaraÜyelikler

 

 1. Ödüller

 

 1. Son ikiyıldaverdiğinizlisansvelisansüstüdüzeydekidersleriçinaşağıdakitabloyudoldurunuz.

 

 

 

 

Akademik

Yıl

Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Sayısı
Teorik Uygulama
2016-17 GÜZ

 

 

 

2016-17 BAHAR

 

 

2016-17 YAZ

 

 

Güz PSY211

PSY331

PSY450

 

3

3

3

0

0

0

194

133

45

İlkbahar

 

 

 

 

Yaz

PSY212

PSY332

PSY451

 

 

PSY312

PSY211

3

3

3

 

 

3

3

0

0

0

 

 

0

0

219

107

20

 

 

51

1

2017-18

GÜZ

Güz PSY211

PSY331

PSY450

 

PSY212 YLP

PSY502 YLP

 

3

3

3

 

3

3

0

0

0

 

0

0

261

114

84

 

16

55

 

İlkbahar

PSY212

PSY332

PSY451

 

PSY502 YLP

PSY502 YLP

PSY502 YLP

3

3

3

 

3

3

3

0

0

0

 

0

0

0

258

112

18

 

21

55

110

 

2017-18

 

 

Yaz

 

PSY312

 

3

 

0

 

11

2018-19 Güz PSY556 YLP

PSY510 YLP

PSY 211

PSY450

3

3

3

3

0

0

0

0

97

7

195

112

           
           

Not:Açılmışsa, yazdönemindeverilendersler de tabloyailaveedilecektir.