Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

Yakın Doğu Üniversitesi

Fen Edebiyat Fakültesi

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

  

Amaç

Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümümüzün misyonu hücre ve moleküler düzeyde insan genetiği ve genomiğine odaklanarak temel kavramları öğrencilerimize öğretip uygulamalı araştırmalar yaparak yetiştirmektir.

 

Hedef

Bölümümüzün vizyonu ise gelişmekte olan moleküler tıp kavramını yansıtan, dinamik bir eğitim programı tasarlayıp uygulayan ve model yaratan, genombilim alanında teknolojik yetkinlik kazanmış, uluslararası seviyede temel araştırma yapan bir bölüm olmaktır.

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

Program Öğretim Amaçları

 

 • Öğrencilerin; Yaşam bilimleri, Moleküler Biyoloji ve Genetik alanlarında temel ve uygulamalı bilimci pratiği ve akademik çalışmalarda başarılı olabilmeleri için gereken Moleküler Biyoloji ve Genetik kavramları ile donatılması.
 • Öğrencilerin başarılı bir kariyer için gereken problem çözme becerileri ile donatılması ve bu yetilerin kazandırılması.
 • Öğrencilerin etkili iletişim kurabilen, özellikle yazılı ve sözlü sunumda başarılı, takım çalışması ve disiplinler arası çalışma yapabilen, girişimci ruha sahip, sorumluluk duygusu gelişmiş, yaratıcı, öğrenmeyi bilen, özgüven sahibi, alanlarında rekabet edebilmesi.
 • Yaşam boyu eğitim anlayışıyla, her türlü bilgi kaynağından yararlanarak mesleki ve kişisel gelişimlerini sürdürmeye hazırlanması.
 • Öğrencilerin güncel elektronik, bilgisayar, yazılım araçlarını ve alanda ihtiyaç duyabilecekleri program ve teknolojileri etkin olarak kullanabilmesi.
 • Öğrencilerin mesleki ve sosyal etik bilincine sahip olması, etik ilkelere ve çevre bilincine bağlı Moleküler Biyoloji ve Genetik mezunları olarak yetiştirilmesi.
 • Alanındaki yenilikleri takip edebilen, yeni gelişmeleri uygulayabilecek özgüven ve kararlılığa sahip olan bireyler yetiştirmek
 • Ulusal ve uluslararası düzeyde, farklı disiplinleri içeren projelerde görev alabilecek bireyler yetiştirmek

 

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Yeterlilikleri ve Program Çıktıları

 1. Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında güncel teorik ve uygulama ile desteklenen temel bilgiye sahip olur ve bunları kullanır.
 2. İnsan genetiğindeki temel kavramları ve Moleküler Biyoloji ve Genetik alanındaki uygulamalarını kavrar.
 3. Moleküler Biyoloji ve Genetiğin, gen mühendisliği, insan genetiği, biyoteknoloji ve hücresel tedavilerin uygulamaları hakkında detaylı bilgi sahibi olur.
 4. Gen ve hücre teknolojileri alanında elde ettiği bilgi ve becerileri evrensel bilim etiği kurallarını dikkate alarak değerlendirir ve uygulamaya aktarır.
 5. Gen ve hücre yapı ve işleyişi ile ilgili bilgi ve becerilerini farklı disiplinlere uygulama becerisi kazanır.
 6. Bilimsel süreç işleyişinden haberdardır, eleştirel düşünür, moleküler biyolojideki deneysel ve teorik yaklaşımlarla soru sorma yetisine sahiptir.
 7. Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında seçilen araştırma konularını bağımsız olarak planlayabilme ve araştırmaya katkı koyabilme bilgi ve becerisi kazanır.
 8. Moleküler biyoloji, hücre biyolojisi ve genetik alanlarında kullanılan temel laboratuvar tekniklerinin temel prensiplerini ve gelişen yeni teknikleri öğrenme ve uygulaya bilirlik kazanır
 9. Gen ve hücre moleküler biyolojisi hakkındaki bilgileri farklı organizma gruplarının moleküler özelliklerinin analizinde kullanır.
 10. Yeni teknik ve teknolojik zorlukları aşmaya hazır, yaşam boyu öğrenmeye açıktır.
 11. Özgün araştırmalar sonucu ulusal ve uluslararası düzeyde Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında ülkemizin temsil edilmesine ve bilimsel birikiminin artmasına katkı sağlayabilecek bilgiye sahip olur.
 12. Moleküler Biyoloji ve Genetik alanındaki konulardan ve bilimsel gelişmelerden haberdardır, ve toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı biyolojik ve sosyal farkındalık için proje ve etkinlikler düzenleyebilir ve bunları uygulayabilir.
 13. Moleküler Biyoloji ve Genetik alanındaki temel yetkinlik konuları kapsamında verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme yeterliliğine sahiptir.
 14. Farklı organizmalardaki gen ve hücrenin moleküler yapısını ve işleyişini, kontrol mekanizmalarını ve hücrenin moleküler özelliklerini bilir.

 

2019-2020 Güz Dönemi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Elemanları Ders Programları

Ders Tanımları Türkçe

Moleküler Biyoloji ve Genetik Türkçe Ders Kataloğu

Molecular Biology and Genetics English Course Catalog