Prof. Dr. Rasime Kalkan
Prof. Dr. Rasime Kalkan
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölüm Başkanı
İlgili Haberler

KİŞİSEL BİLGİLER

Adı-Soyadı:Rasime Kalkan

Yabancı Dil:İngilizce

EĞİTİM

Lisans: Osmangazi Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi ,2005

Yüksek Lisans: –

Doktora: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik AD, 2011

ÇALIŞMA BİLGİLERİ

Görevi: Öğretim Üyesi

Unvan: Doç.Dr.

Anabilim Dalı:Tıbbi Genetik Anabilim Dalı

İdari görevler / Sorumluluklar:

Yakın Doğu Üniversitesi, Fen Edebiyat Falültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölüm Başkanı

Yakın Doğu Üniversitesi, DESAM Enstitüsü, Hücre Kültürü Laboratuvarı Sorumlusu

AKADEMİK/ MESLEKİ DENEYİM

2005 yılında Osmangazi Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji bölümünden mezun olmuştur. 2011 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik Anabilim dalında doktorasını tamamlamıştır. Kasın 2011 tarihinden itibaren Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim dalında görev yapmaktadır. Aynı zamanda Yakın Doğu Üniversitesi, Fen Edebiyat Falültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölüm Başkanlığı görevini de srüdürmektedir. Ulusal ve uluslararası toplantılarda sunumlar yapmış ve hakemli profesyonel dergilerde makaleler ve kitap bölümleri yayınlamıştır